Dijagnostika kvara

dijagnostika kvara

Besplatna dijagnostika kvarova na laptop računarima i desktop kompjuterima je početna tačka u cilju popravke. Zarad uspešne popravke računara i laptopa potrebno je uraditi kvalitetnu dijagnostiku koja podrazumeva detaljan pregled svih bitnih elemenata koji su odgovorni za normalan rad uređaja. Često se dijagnostika - detektaža kvara u servisu računara radi brzinski ako je kvar očigledan i ne zahteva dublju proveru komponenti. To je takozvana "Osnovna dijagnostika" koja je besplatna, ali ako je neophodno raditi komplikovanu dijagnostiku (ispitivanje komponenti na matičnoj ploči) onda se cena dijagnostike kreće od 1.500 - 3.000 dinara. Radni sat elektroničara/servisera koji radi na uređaju je 1.500 dinara.

Šta obuhvata dijagnostika ili bolje rečeno pronalaženje kvara i testiranje komponenti ?

 • Preliminarni pregled uređaja, uključivanje i konstatacija faktičkog stanja
 • Ako se uređaj ne pali, ne uključuje se po protokolu, smatra se da postoji kvar na elektronici
 • Ukoliko se uređaj uključuje ali nema slike, smatra se da postoji problem sa video izlazom (ekran, grafička karta), RAM ... itd.
 • Ako je uređaj pretrpeo strujni udar, dijagnostika obuhvata eliminaciju pregorelih komponenti i testiranje
 • Kada je uređaj oštećen dejstvom neke tečnosti, radi se najpre uklanjanje iste hemijskim sredstvima pa tek onda dijagnostika
 • Ako je neophodno radi dijagnostike menjati određene elemente na matičnoj ploči, dijagnostika nije besplatna
 • Uređaj koji je vidno oštećen (šarke, plastika, nosači, ekran ... itd) se evidentira za reparaciju kućišta uz test kablova.
 • Laptop koji se pregreva automatski mora da se očisti što pre.

Detektaža kvara se izvodi na dva načina i to: Najpre se preliminarnom metodom konstatuju nedostaci koji su uočljivi ili je klijent za iste napomenuo da postoje (500 dinara fiksno). Pomoću takve dijagnostike je moguće kvar otkloniti bez potrebe da se ulazi u proceduru koja zahteva dublju dijagnostiku i koja je u stvari plan B (1.500-3.000 dinara). U ovom naprednom postupku detektaže kvara se angažuju svi raspoloživi resursi u elektronici kako bi se otklonio defekt. Dakle, dijagnostika kvara nije besplatna. Ukoliko se pronađe kvar a vi odustanete od popravke, onda se dijagnostika naplaćuje između 500-3000 dinara u zavisnosti od toga šta je sve moralo da se angažuje u cilju popravke.

Odustajanje od popravke od strane klijenta

Imajte na umu da naš servis ne radi ništa besplatno jer tobože, nismo tu da bi smo samo bili potrošači već da i nešto privređujemo. U tom smislu želimo da vam napomenemo neke bitne momente kada je popravka uređaja u pitanju a ovo važi za vas koji ste doneli neispravan uređaj na popravku:

 • Popravili smo vaš uređaj ali je vama cena visoka pa želite da odustanete. Može ali plaćate utrošeno vreme i delove upotrebljene za popravku.
 • Izvršili smo dijagnostiku na vaš lični zahtev - platićete detektažu kvara bez obaveze da popravimo uređaj
 • Zbog popravke je potrebno poručiti delove iz uvoza - čeka se neko vreme a vi odustajete - plaćate dijagnostiku
 • Niste zadovoljni popravkom - reklamacija ne važi ako niste reagovali na licu mesta
 • Garancija na popravku traje od 30 - 180 dana, na različite vrste popravki

 

Čudni problemi

 

Čudni problemi su oni koji se manifestuju tako da ih čas ima čas nema. To znači da nema pravila kada će se recimo laptop ili računar ugasiti. Iz čista mira se restaruje ili gasi a sigurni smo da je sve apsolutno ispravno. Elektronika ne dozvoljava propust, naročito kada je u pitanju rad sa uređajima kao što su računari, laptopovi, mobilni telefoni, tableti ... itd. Tu nema mesta za neku vrstu alternative pa ćemo umesto određenog čipa staviti neki drugi sličnih karakteristika ... itd. Dakle, sve mora biti tako kako je proizvođač postavio na matičnoj ploči ili bilo kojoj drugoj elektronskoj komponenti. Čudan problem rešavamo tako što najpre pričamo sa vama kako bi smo ušli u genezu problema. Zatim ulazimo u proceduru traženja kvara - opet dijagnostika :). Srećom, naša uspešnost kod rešavanja čudnih kvarova je pa bez malo 100%!

Nemogućnost popravke

Moramo biti rezervisani po pitanju popravke. Iako stalno za sebe tvrdimo da smo pouzdani i da kvalitetno radimo, ipak se katkad desi i neki kvar koji je nerešiv. Naravno, svaki kvar se može rešiti ali je onda pitanje isplativosti - da li se isplati popravka ? Znači, ne možemo da popravimo uređaj i nismo ušli u proceduru nabavke delova niti angažovanja više od jednog radnog sata servisera onda je u tom slučaju dijagnostika besplatna.

Isplativost popravke

Svaka popravka može biti isplativa i neisplativa. Isplativom se smatra ona koja po ceni koštanja ne prevazilazi polovinu cene za kupovinu novog uređaja. U ovom slučaju se naplaćuje osnovna dijagnostika u iznosu od 500 dinara.

DIJAGNOSTIKA NIJE GARANCIJA POPRAVKE

Morate imati u vidu i činjenicu da sama dijagnostika kvara nije garancija da će se uređaj popraviti. Sve zavisi od vrste kvara i cene. O svemu tome smo već detaljno gore napisali pa se ovom prilikom ograđujemo od bilo kakve zloupotrebe termina "obavezna popravka" kao i vraćanje uređaja u predhodno stanje. Razlog tome je što ako je uređaj poluispravan ili ispravan sa nedostacima što se utvrđuje dijagnostikom, onda se može desiti da se uređaj više i ne startuje nakon intervencije. Ne snosimo nikakvu odgovornost za polovne uređaje koji u svakom momentu mogu ispoljiti neki drugi kvar koji je uvertira u začarani krug - skuplja dara ne go mera.

 

Procedura dijagnostike kvara

Naš servis računara ima tačno definisanu proceduru po kojoj se radi detektaža kvara na savremenim elektronskim uređajima.

1
Donesite ili pošaljite vaš uređaj na dijagnostiku
2
Nakon provere javljamo vam ishod i cenu
3
Preuzimate uređaj sa dijagnostike ili vam šaljemo na adresu